مدت زمان گارانتی محصول چقدر می باشد؟

مدت زمان گارانتی محصول 60 ماه معادل 5 سال می باشد.