جهت فعال سازی گارانتی محصول شماره بارکد 20 رقمی درج شده در پشت فرش را به شماره 100067 پیامک کنید.